Kur-İhracat İlişkisinde Emek Yoğunluğunun Rolü

Paylaş
Yazdır
Başlık:

Kur-İhracat İlişkisinde Emek Yoğunluğunun Rolü

Sayı:

21/15

Yazar(lar):

Kurmaş Akdoğan, Yusuf Kenan Bağır, Huzeyfe Torun

Dil:

İngilizce

Tarih:

Temmuz 2021

Özet:

Bu çalışmada kur ve ihracat arasındaki ilişkinin üretimdeki emek-yoğunluğuna bağlı olarak değişip değişmediği incelenmektedir. Bu amaçla firma seviyesinde bilanço verileri, sosyal güvenlik kayıtları ve gümrük verilerinin bileşiminden oluşan geniş bir veri seti kullanılmaktadır. Türk imalat sanayi firmalarının incelendiği çalışma ihracatın kur esnekliğinin emek-yoğun üretim yapan firmalarda daha fazla olduğunu göstermektedir. Bu sonuç hem ihracat düzeyi hem de ihracata yeni girişler dikkate alındığında geçerlidir. İhracat fiyatlarına etki bakımından ise emek-yoğun firmalar ve diğerleri arasında bir farklılık görülmemektedir. Sonuçlar üretimdeki emek yoğunluğu ya da kur için farklı ölçütler kullanıldığında; ya da incelenen zaman aralığı değiştirildiğinde önemli bir değişiklik göstermemektedir.

Anahtar Kelimeler:

İhracat, Döviz kuru, Üretimde emek-yoğunluğu

JEL Sınıflaması:

F14; F16; D22

Kur-İhracat İlişkisinde Emek Yoğunluğunun Rolü