Enflasyon Raporu 2018-I (30 Ocak 2018)

Paylaş
Yazdır

Kapak ve İçindekiler

1. Genel Değerlendirme

Enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Mevcut veriler itibarıyla bu duruş, enflasyon trendinde ikna edici bir düşüş sağlanana kadar sıkı para politikasının korunmasını gerektirmektedir.

2. Uluslararası Ekonomik Gelişmeler

Küresel ekonomik büyüme ve ticaret hacmi 2017 yılında toparlanma sürecine girmiş ve gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde eşanlı bir büyüme performansı gözlenmiştir. Tüketici ve reel kesim güven endekslerindeki iyimser görünümün yanı sıra, elverişli küresel finansman koşullarının da katkısıyla, küresel iktisadi faaliyetteki olumlu seyrin önümüzdeki dönemde sürmesi beklenmektedir.

3. Enflasyon Gelişmeleri

Tüketici enflasyonu bir önceki çeyrek sonuna kıyasla 0,72 puan artarak 2017 yılını yüzde 11,92 seviyesinde tamamlamıştır. Enflasyon, Türk lirasının döviz kuru sepeti karşısındaki değer kaybı ve başta petrol olmak üzere ithalat fiyatlarındaki artışlar nedeniyle temel mallar öncülüğünde artış kaydetmiş, toplam talep koşulları da enflasyondaki yukarı yönlü seyri desteklemiştir. 

4. Arz ve Talep Gelişmeleri

İktisadi faaliyet, yılın üçüncü çeyreğinde, Ekim Enflasyon Raporunda ortaya koyulan görünümle uyumlu biçimde güçlü seyrini korumuştur. Bu dönemde çeyreklik büyümenin temel sürükleyicileri özel tüketim ve makine-teçhizat yatırımları olmuştur. 

5 . Finansal Koşullar ve Para Politikası

Fed’in normalleşme sürecindeki kararlılığını vurgulaması dolayısıyla 2017 yılı son çeyreğinin başlarında piyasa oynaklıklarında geçici yükselişler gözlenmiş; ancak küresel enflasyon oranlarının düşük seviyeleri nedeniyle küresel para politikalarının normalleşme süreçlerinin ılımlı seyretmeye devam edeceği beklentisi risk iştahını yüksek seviyede tutmuştur.

6. Kamu Maliyesi

Maliye politikası, 2017 yılında gerek kamu harcamaları gerekse mali teşvikler ve geçici vergi indirimleri yoluyla büyümeyi desteklerken, iktisadi faaliyette ortaya çıkan canlanma da vergi gelirleri tahsilatını olumlu yönde etkilemiştir.

7.Orta Vadeli Öngörüler

Bu bölümde tahminlere temel oluşturan varsayımlar özetlenmekte, bu çerçevede üretilen orta vadeli enflasyon ve çıktı açığı tahminleri ile para politikası görünümü önümüzdeki üç yıllık dönemi kapsayacak şekilde sunulmaktadır.

Kutular

İlgili Basın Duyuruları

İlgili Videolar

Enflasyon Raporu 2018-I Sunumu (Ankara, 30/01/2018)
Başkan Murat Çetinkaya'nın "Enflasyon Raporu 2018-I"in Tanıtımına İlişkin Bilgilendirme Toplantısında Yaptığı Sunum (Ankara, 30/01/2018)
Enflasyon Raporu 2018-I Bilgilendirme Toplantısı - Soru Cevap Bölümü (Ankara, 30/01/2018)
Enflasyon Raporu 2018-I Bilgilendirme Toplantısı - Soru Cevap Bölümü (Ankara, 30/01/2018)
Enflasyon Raporu 2018-I / Enflasyon Görünümü ve Tahminler
Enflasyon Raporu 2018-I'de yer alan enflasyon görünümü, tahminleri ve politika duruşuna ilişkin bilgiler
Başkan Murat Çetinkaya'nın "Enflasyon Raporu 2018-I"in Tanıtımına İlişkin Bilgilendirme Toplantısında Yaptığı Konuşmadan Notlar (Ankara 30/01/2018)
Başkan Murat Çetinkaya'nın "Enflasyon Raporu 2018-I"in Konuşmasından Notlar

İlgili İnfografikler

Enflasyon Raporu 2018-I, Varsayımlar, Tahminler ve Politika Duruşu
Enflasyon Raporu 2018-I'de yer alan 2018 yılı varsayımları, tahminler ve politika duruşuna ilişkin bilgiler. (30 Ocak 2018)