Enflasyon Raporu 2018-II (30 Nisan 2018)

Paylaş
Yazdır

Kapak ve İçindekiler

1. Genel Değerlendirme

Enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.

2. Uluslararası Ekonomik Gelişmeler

Küresel büyümeye ilişkin ilk çeyrek verileri, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde büyümenin eşanlı olarak devam ettiğini göstermektedir. Her iki ülke grubunda da önümüzdeki döneme ilişkin büyüme tahminlerinin yukarı yönlü güncellenmesi küresel ekonomik büyümenin istikrarlı seyrinin devamına işaret etmektedir. Bununla birlikte, jeopolitik gelişmeler ve dış ticarette artan korumacılık söylemleri küresel büyüme görünümü üzerinde aşağı yönlü risk oluşturmaya devam etmektedir.

3. Enflasyon Gelişmeleri

Tüketici enflasyonu 2018 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyrek sonuna kıyasla 1,69 puan azalarak yüzde 10,23 olmuştur. Enflasyondaki düşüş büyük ölçüde baz etkilerinden kaynaklanmış, çekirdek enflasyon göstergeleri yüksek seyrini korumuştur. Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. 

4. Arz ve Talep Gelişmeleri

İktisadi faaliyet, 2017 yılının son çeyreğinde Ocak Enflasyon Raporunda ortaya koyulan görünümle uyumlu biçimde güçlü seyretmiştir. Bu dönemde çeyreklik büyümenin temel sürükleyicileri özel tüketim ve kamu tüketim harcamaları olmuştur. 2018 yılının ilk çeyreğine ilişkin göstergeler iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret etmektedir.

5 . Finansal Koşullar ve Para Politikası

Yılın ilk çeyreğinde, küresel para politikalarında normalleşmeye ilişkin sinyallerin güçlenmesi ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle küresel risk iştahında oynaklıklar artmış, bunun sonucunda gelişmekte olan ülkelerin risk primleri yükselmiş ve para birimleri dalgalı bir seyir izlemiştir.

6. Kamu Maliyesi

2018 yılının ilk çeyreği itibarıyla bütçe açığının, vergi gelirlerinde gözlenen olumlu performansa karşın, faiz giderlerindeki artış ve vergi dışı gelirlerdeki azalma sonucunda geçen yılın aynı dönemine göre bir miktar arttığı gözlenmektedir. Bununla birlikte, yüksek düzeyde gerçekleşen Merkez Bankası kârı ve özelleştirme gelirlerinde sağlanacak artışların vergi dışı gelirleri yükseltmek suretiyle bütçe performansına önümüzdeki dönemde olumlu katkı yapacağı değerlendirilmektedir.

7. Orta Vadeli Öngörüler

Enflasyonu düşürmeye odaklı ve sıkı bir politika duruşu altında, enflasyonun yüzde 5 hedefine kademeli olarak yakınsayacağı, 2018 yıl sonunda yüzde 8,4 olarak gerçekleşeceği, 2019 yıl sonunda yüzde 6,5’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağı öngörülmektedir.

Kutular

İlgili Basın Duyuruları

İlgili Videolar

Kutu 5.2 Küresel Likidite Şartları, Yurtiçi Kredi Arzı ve Firmaların Krediye Erişimi
Merkez Bankası Ekonomistlerinden Salih Fendoğlu Küresel Likidite Şartları, Yurtiçi Kredi Arzı ve Firmaların Krediye Erişimi hakkında bilgi veriyor.
Kutu 5.1 TCMB Türk Lirası Depoları Karşılığı Döviz Depoları İhalelerinin Etkileri
Merkez Bankası Uzmanlarından Utku Bora Geyikçi TCMB Türk Lirası Depoları Karşılığı Döviz Depoları İhalelerinin Etkileri hakkında bilgi veriyor.
Kutu 4.2 İhracatta Talep ve Göreli Fiyat Etkilerinin Ayrıştırılması: Tarihsel Bir Muhasebe
Merkez Bankası Ekonomistlerinden Özgür Özel İhracatta Talep ve Göreli Fiyat Etkilerinin Ayrıştırılması hakkında bilgi veriyor.
Kutu 4.1 Kısa Dönemli İş İstatistiklerindeki Güncelleme: Milli Gelir ile Uyum
Merkez Bankası Ekonomistlerinden Çağlar Yüncüler Kısa Dönemli İş İstatistiklerindeki Güncelleme hakkında bilgi veriyor.
Enflasyon Raporu 2018-II Sunumu (İstanbul, 30/04/2018)
Başkan Murat Çetinkaya'nın "Enflasyon Raporu 2018-II"nin Tanıtımına İlişkin Bilgilendirme Toplantısında Yaptığı Sunum (İstanbul, 30/04/2018)
Enflasyon Raporu 2018-II Bilgilendirme Toplantısı - Soru Cevap Bölümü (İstanbul, 30/04/2018)
Enflasyon Raporu 2018-II Bilgilendirme Toplantısı - Soru Cevap Bölümü (İstanbul, 30/04/2018)
Kutu 3.2 İthal Girdi Kullanımı ve Geçişkenlik Etkileri
Merkez Bankası Ekonomistlerinden Dilara Ertuğ İthal Girdi Kullanımı ve Geçişkenlik Etkileri hakkında bilgi veriyor.
Kutu 2.1 Uluslararası Ticarette Korumacılık Eğilimleri
Merkez Bankası Ekonomistlerinden Bülent Ulaşan Uluslararası Ticarette Korumacılık Eğilimleri hakkında bilgi veriyor.
Enflasyon Raporu 2018-II / Enflasyon Görünümü ve Tahminler
Enflasyon Raporu 2018-II'de yer alan enflasyon görünümü, tahminleri ve politika duruşuna ilişkin bilgiler
Başkan Murat Çetinkaya'nın "Enflasyon Raporu 2018-II"nin Tanıtımına İlişkin Bilgilendirme Toplantısında Yaptığı Konuşmadan Notlar (İstanbul, 30/04/2018)
Başkan Murat Çetinkaya'nın Enflasyon Raporu 2018-II konuşmasından notlar

İlgili İnfografikler

Enflasyon Raporu 2018-II, Varsayımlar, Tahminler ve Politika Duruşu
Enflasyon Raporu 2018-II'de yer alan 2018 yılı varsayımları, tahminler ve politika duruşuna ilişkin bilgiler. (30 Nisan 2018)