Yatırım Eğilimi İstatistikleri

Paylaş
Yazdır

Yatırım Eğilimi İstatistikleri ile imalat sanayinde faaliyet gösteren işyerlerinin üst düzey yöneticilerinin, mevcut yatırım eğilimleri ve yakın geleceğe yönelik yatırım planları ile yatırımların yapısı ve yatırım kararlarında etkili olan faktörlerle ilgili değerlendirmelerinin izlenmesi amaçlanmaktadır. 

2024 Bahar Dönemi Gelişmeleri

Veri (Tablolar)

Metaveri

Revizyon Politikası

Uygulama Değişiklikleri

Anket Soru Formları (Bahar ve Güz)