Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu

Paylaş
Yazdır

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun ve kısa vadeli kredilere ilişkin ayrıntılı veriler, yurt içinde yerleşik banka ve firmalardan, kredi bazında alınan formlar ile derlenmektedir.

Söz konusu akım veriler; IMF Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu Altıncı El Kitabı paralelinde, Merkez Bankası tarafından aylık olarak yayınlanan Ödemeler Dengesi İstatistiklerine yansıtılmaktadır.

Bunun yanında, kullanım ve geri ödemelerden meydana gelen ve ilgili dönem sonu kurlarından ABD Dolarına dönüştürülen stoklar; IMF Dış Borç İstatistikleri El Kitabı paralelinde, Merkez Bankası tarafından aylık olarak yayınlanan Uluslararası Yatırım Pozisyonuna yansıtılmaktadır.

Veriler zaman serisi olarak EVDS’de yayımlanmaktadır. Erişim için tıklayınız.

Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri - Mayıs 2024

  • Mayıs sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2023 yıl sonuna göre 4,5 milyar ABD doları artarak 168,5 milyar ABD doları olmuştur. Vadeye göre incelendiğinde, 2023 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 2,4 milyar ABD doları artarak 157,3 milyar ABD doları; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 2,1 milyar ABD doları artarak 11,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.
  • Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 365 milyon ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 2,6 milyar ABD doları artışla 17,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 97 milyon ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 41 milyon ABD doları azalarak 1,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 275 milyon ABD doları azaldığı, tahvil stokunun ise 762 milyon ABD doları artarak 10,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2023 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,3 milyar ABD doları artışla 5,8 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 382 milyon ABD doları azalışla 1,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
  • Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Mayıs sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 583 milyon ABD doları azalarak 106,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 1,7 milyar ABD doları artarak 9,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.
  • Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 157,3 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun %58,0'ının ABD doları, %35,5’inin Euro, %2,4’ünün Türk lirası ve %4,1’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 11,2 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %44,4’ünün ABD doları, %18,8’inin Euro, %32,5’inin Türk lirası ve % 4,3’ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.
  • Sektör dağılımı incelendiğinde, Mayıs sonu itibarıyla, 157,3 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun %37,8’ini finansal kuruluşların, %62,2’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 11,2 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun %75,7’sini finansal kuruluşların, %24,3’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.
  • Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Mayıs sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 51,0 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir.

(*) Rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.

 

Veri (Tablolar) - Mayıs 2024

Metaveri

Revizyon Politikası

Uygulama Değişiklikleri