Uluslararası Yatırım Pozisyonu

Paylaş
Yazdır

Uluslararası Yatırım Pozisyonu; bir ekonomideki yerleşik kişilerin yurt dışındaki yerleşik kişiler ile finansal alacakları ve yükümlülüklerin yanında; rezerv varlık olarak tutulan altın şeklindeki finansal varlıklarının belli bir tarihteki stok değerini gösteren ve aylık olarak yayınlanan istatistiki bir tablodur.

Uluslararası Yatırım Pozisyonunda toplam finansal varlıklar ile toplam finansal yükümlülüklerin farkı, net Uluslararası Yatırım Pozisyonu olarak adlandırılmaktadır. Başka bir deyişle, net Uluslararası Yatırım Pozisyonu; Türkiye'nin yurt dışından alacaklarıyla, Türkiye'nin yurt dışına borçlarının net farkını işaret eder. Burada ortaya çıkan net pozisyon, pozitif veya negatif bir değer olabilir.

Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri - Kasım 2018

  • 2018 Kasım sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2017 yıl sonuna göre % 0,4 oranında artışla 233,8 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise % 14,9 oranında azalışla 591,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
  • Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2017 yıl sonunda –462 milyar ABD doları iken 2018 Kasım sonunda –357,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2017 yıl sonuna göre % 15,5 oranında azalışla 91 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi % 18,9 oranında artışla 90,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları % 34,4 oranında artışla 47 milyar ABD doları olmuştur.
  • Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2017 yıl sonuna göre % 33,9 oranında azalışla 129,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Portföy yatırımları 2017 yıl sonuna göre % 16,9 oranında azalarak 144 milyar ABD doları olmuştur. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2017 yıl sonuna göre % 39,6 oranında azalışla 31,4  milyar ABD doları olurken, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku % 37,4 oranında azalışla 19,4 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise % 10,5 artışla 49 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2017 yıl sonuna göre % 2,4 oranında azalarak 317,7 milyar ABD doları olmuştur. Yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2017 yıl sonuna göre % 13 oranında azalarak 31,8 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı % 12,4 oranında artarak 14,8 milyar ABD doları olmuştur.
  • Bankaların toplam kredi stoku % 12,4 oranında azalışla 83,1 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku % 1,6 oranında artışla 110,1 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Veri (Tablolar) - Kasım 2018

Metaveri

Revizyon Politikası

Uygulama Değişiklikleri

Yapılacak Revizyonlar