Prof. Dr. Muhsin Kar

Paylaş
Yazdır

Prof. Dr. Muhsin Kar
Banka Meclisi Üyesi

1968 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünde lisans, İngiltere’de Leicester Üniversitesinde İktisadi Kalkınma alanında yüksek lisans ve Loughborough Üniversitesinde Ekonomi alanında doktora çalışmalarını tamamladı. ABD’de Güney Kaliforniya Üniversitesinde (University of Southern California) Misafir Araştırmacı olarak bulunan Kar, Makro İktisat alanında 2005 yılında Doçent ve 2011 yılında Profesör unvanını aldı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İktisat Bölümlerinde akademik çalışmalarını yürüttü ve görev yaptığı üniversitelerde bölüm başkan yardımcılığı, bölüm başkanlığı, müdür yardımcılığı, dekan yardımcılığı, dekan ve rektör yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2017-2021 yılları arasında da Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Rektör olarak görev yaptı. Devlet Planlama Teşkilatı ve TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerin yanı sıra, Ulusal Ajans tarafından desteklenen ve YÖK tarafından yürütülen Bologna Projesinde Bologna Uzmanı görevinde bulunan Kar, 31 Ocak 2022 tarihinde Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığına seçildi.  Finansal sektör-reel sektör etkileşimi başta olmak üzere, iktisadi kalkınma, büyüme, doğrudan yabancı sermaye, Avrupa bütünleşmesi, geçiş ekonomileri alanlarında çalışmalar yürüten ve çeşitli ulusal/uluslararası dergi ve editöryal kitaplarda yayınları bulunan Kar, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) asli üyesidir. 

Muhsin Kar, 28 Mart 2023 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Muhsin Kar