Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Paylaş
Yazdır

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

TCMB Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü Entegre Yönetim Sistemimiz kapsamında:

Kalite Politikamız,

 • Banknot ve gerektiğinde kıymetli evrak üretme görevini ve sahteciliği izleme ve değerlendirme faaliyetlerini, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda en iyi şekilde gerçekleştirmek amacıyla;
 • Ürettiğimiz banknotların estetik, dayanıklı, işlevsel ve güvenilir olmasını temin ederek TCMB Emisyon Genel Müdürlüğüne teslimatının istenilen zamanda ve miktarda gerçekleşmesini sağlamak,
 • Kıymetli evrak siparişlerini müşterilerimizin talep ettiği şartları karşılayacak şekilde üretmek ve teslim etmek,
 • Sahtecilikle mücadele kapsamında kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği sağlamak; sahte banknot ve kıymetlerin incelenmesi ve değerlendirilmesi faaliyetleriyle elde edilen verileri yeni ürünlerin güvenlik özelliklerinin tasarımında değerlendirmektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız,

 • Tehlikeleri dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerimizi etkin şekilde yönetmek ve azaltmak,
 • Güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlayarak işle ilgili yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önlemek,
 • Çalışanlarımızın ve çalışan temsilcilerimizin görüşlerini alarak kararlara katılımlarını sağlamaktır.

Çevre Politikamız,

 • Ürün ve faaliyetlerden kaynaklanan çevre etkilerini kontrol altında tutmak ve azaltmak,
 • Çevre kirliliğinin önlenmesine ve doğal kaynakların verimli kullanımına ilişkin tedbirleri almaktır.

TCMB Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü olarak,

 • Tüm faaliyetlerimizi ilgili mevzuata ve uygulanabilir diğer şartlara uygun olarak yürütmeyi,
 • Çalışanlarımızın kalite, iş sağlığı güvenliği ve çevre bilincinin artırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirmeyi,
 • Entegre Yönetim Sistemimizi ilgili standardların şartlarına uygun şekilde işleterek sürekli iyileştirmeyi,
 • Ürün ve hizmetlerimizin stratejik öneminin bilinciyle kalite performansımızı; sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamanın ve gelecek kuşaklara yaşanabilir, temiz bir çevre bırakmanın kurumsal ve toplumsal bir sorumluluk olduğunun bilinciyle iş sağlığı ve güvenliği ile çevre performansımızı sürekli geliştirmeyi taahhüt ederiz.

Banknot Matbaası Genel Müdürü

 

Entegre Yönetim Sistemleri Belgeleri