Banknotların Çoğaltılması

Paylaş
Yazdır

Banknotların resim ve görüntülerinin çoğaltılması ve yayınlanmasına ilişkin hususlar 24 Şubat 2004 tarih ve 25383 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan duyuru ile ilan edilmiştir.

Banknotların Resim ve Görüntülerinin Çoğaltılması ve Yayınlanması ile İlgili Duyuru

(24/2/2004 tarih ve 25383 sayılı Resmi Gazete'nin 86-89. sayfalarında ilan edilmiştir.)

28/1/2004 tarih ve 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesine istinaden; halen tedavülde bulunan, tedavülden çekilmiş veya tedavüle çıkarılacak olan banknotların resim ve görüntülerinin çoğaltılması ve yayınlanmasına ilişkin boyut, renk, malzeme, çözünürlük, üzerinde bulunacak ibareler ve benzeri hususlarla ilgili şartlar aşağıda açıklandığı şekilde düzenlenmiştir.

"Çoğaltma"

a) Görüntünün boyutu veya
b) Görüntüyü üretmede kullanılan materyal(ler) ve teknik(ler) veya
c) Banknotların asıllarında bulunmayan unsur veya resimlerin görüntüye eklenip eklenmediği veya
d) Harfler veya semboller gibi banknot tasarımlarının değiştirilip değiştirilmediği gibi özelliklere bakılmaksızın, tedavülde bulunan, tedavülden çekilmiş veya tedavüle çıkarılacak banknotların bir kısmını ya da tamamını kullanan ve banknota benzeyen veya banknot izlenimi verebilecek maddi veya gayri maddi görüntü anlamına gelir.

"Tek taraflı çoğaltma" Banknotların sadece bir yüzünün veya her iki yüzünün, kullanılan zeminin sadece bir yüzüne basılmasıdır.

"Çift taraflı çoğaltma" Banknotların her iki yüzünün, banknotlarda olduğu gibi, birbirini tamamlayacak şekilde, kullanılan zeminin her iki yüzüne de basılmasıdır.

Buna göre banknotların;

1. En ve boyunun %125'inden daha büyük veya %75'inden daha küçük bir şekilde tek taraflı olarak çoğaltılması veya,

2. En ve boyunun %200'ünden daha büyük veya %50'sinden daha küçük bir şekilde çift taraflı olarak çoğaltılması veya,

3. Kağıttan farklı bir malzeme üzerine (örneğin metal üzerine) basılması durumunda, orijinal banknot boyutunda veya farklı boyutlarda çoğaltılması veya,

4. Orijinal banknotların boyutunda çözünürlüğünün 72 dpi (dots per inch –2.54 cm başına nokta sayısını-) geçmemesi koşuluyla elektronik ortamda çoğaltılması ve

5. (*) Elektronik ortamda yapılan çoğaltmalarda, çoğaltmaların üzerine “ÖRNEKTİR GEÇMEZ” veya “SPECIMEN” ibaresinin; uzunluğu yapılan çoğaltmanın uzunluğunun en az %75'i, yüksekliği ise yapılan çoğaltmanın genişliğinin en az %15'i olacak şekilde, şeffaf olmayan (mat) ve banknotun hakim rengine zıtlık oluşturan bir renkte, çaprazlama olarak Arial veya Arial tarzına yakın bir yazı tipinde, çift taraflı çoğaltmalarda çoğaltmaların her iki yüzünde de yer alacak şekilde basılması,

uygundur.

Bu düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer ve bu tarihten önce yapılan basılı çoğaltma ve yayınlar için geçerli değildir. Basılı olmayan, elektronik ortamda yapılan mevcut çoğaltmaların ise, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde bu düzenlemeye uygun hale getirilmesi zorunludur.

Halen tedavülde bulunan ve tedavülden kaldırılmış banknotların boyutları ve hakim renkleri Tablo 1'de gösterilmiştir. Bundan sonra tedavüle çıkarılacak banknotların özellikleri, banknotların tedavüle çıkarılmasına ilişkin duyurularda yer alacaktır. İlgililere duyurulur.

(*) 13 Ekim 2004 tarih ve 25612 sayılı Resmi Gazete'nin 48 inci sayfasında yayımlanan değişik şeklidir.