Çeklere İlişkin Bilgiler

Paylaş
Yazdır

“5941 sayılı Kanun’un 5 inci maddesinin 8 inci fıkrası uyarınca, 01.07.2010 tarihinden itibaren mahkemelerce çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına ilişkin kararlar, T.C. Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla Bankamıza gönderilmekte, Bankamızca da günlük olarak tüm banka genel müdürlüklerine elektronik ortamda duyurulmaktadır.

Yapılan bu duyurular çerçevesinde, bankalar çek hesabı açtırmak isteyen kişilerin yasaklılık durumlarını 5941 sayılı Kanun’un 2 inci maddesi gereğince araştırmakta, ayrıca kişilerin kredibilitelerini değerlendirmektedirler.

Diğer taraftan, çek takasına ilişkin faaliyetler, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 4 üncü ve 55 inci maddeleri, 5941 sayılı Çek Kanunu'nun 8 inci ve mülga 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun’un 6 ncı maddesinin Bankamıza verdiği yetki uyarınca kurulmuş bulunan Bankalararası Takas Odaları Merkezi (BTOM) aracılığıyla yürütülmektedir.

Bankamızca karşılıksız çeklere ilişkin gelişmelerin değerlendirilmesinde, yukarıda belirtilen verilerin yanı sıra çeklerin banka şubeleri arasında hesaben tesviyesini sağlamak amacıyla Bankamız gözetimi altında faaliyetlerini sürdüren BTOM verileri de kullanılmaktadır.

Ekte yer alan tablolarda yıllar/aylar itibarıyla oluşturulan söz konusu veriler yer almaktadır.