İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi

Paylaş
Yazdır

İktisadi Yönelim İstatistikleri ile imalat sanayinde faaliyet gösteren işyerlerinin üst düzey yöneticilerinin, yakın geçmiş ve mevcut durum hakkındaki değerlendirmeleri ile geleceğe yönelik beklentilerinin izlenerek, imalat sanayinin kısa dönemdeki eğilimlerini yansıtacak göstergelerin üretilmesi amaçlanmaktadır.

Veriler zaman serisi olarak EVDS’de yayımlanmaktadır. Erişim için tıklayınız.  

Aylık Gelişmeler - Haziran 2024

Veri (Tablolar) - Haziran 2024

Metaveri

Revizyon Politikası

Uygulama Değişiklikleri

Anket Soru Formları (Aylık ve Üç Aylık)