Piyasa Katılımcıları Anketi

Paylaş
Yazdır

Piyasa Katılımcıları Anketi ile finansal ve reel sektördeki karar alıcı ve uzman kişilerin, çeşitli makroekonomik değişkenlerle ilgili beklentilerinin izlenmesi amaçlanmaktadır.

Veriler zaman serisi olarak EVDS’de yayımlanmaktadır. Erişim için tıklayınız.  

Aylık Gelişmeler - Nisan 2022

Veri (Tablolar) - Nisan 2022

Metaveri

Uygulama Değişiklikleri

Anket Soru Formu