Sektörel Reel Efektif Döviz Kurları: Türkiye Uygulaması

Paylaş
Yazdır
Başlık : Sektörel Reel Efektif Döviz Kurları: Türkiye Uygulaması
Sayı : 12/13
Yazar(lar) : Hülya Saygılı, Gökhan Yılmaz, Sibel Filazioğlu, Hakan Toprak
Dil : Türkçe
Tarih : Mart 2012
Özet : Bu çalışmanın amacı Türk İmalat Sanayine ait sektörel reel efektif döviz kuru (REK) endekslerini oluşturmaktır. Sektörlere özgü rekabet ve dış ticaret ortaklarının farklılaştığı düşünüldüğünde, sektörel endekslerin imalat sanayi bütünü için hesaplanan endekslerden farklı bir seyir izleyerek, sektörel rekabet gücü gelişmelerinin anlaşılmasında daha bilgilendirici olması beklenmektedir. REK’ler dış ticaretimizde ilk 10 sırada yer alan imalat sanayi sektörleri için hesaplanmıştır. Hesaplamalarda 38 ticaret ortağının 2004-2008 dönemi ikili ticaret akımları kullanılmıştır. Ülkelerin sektörel efektif döviz kuru endeksleri içindeki ağırlıkları hem yurtiçi hem de üçüncü ülke pazarlarına ait rekabeti yansıtacak şekilde hesaplanmıştır. Son aşamada ise kurlar sektörel fiyat endeksleri kullanılarak fiyat etkilerinden arındırılmıştır. Sonuçlar sektörel REK’lerin sadece sektörler arası değil aynı zamanda hem ÜFE hem de TÜFE bazlı genel REK’lerden de önemli ölçüde farklılaştığını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler : Sektörel reel efektif döviz kurları, İmalat sanayi alt sektörleri, Türk İmalat Sanayi Rekabet Gücü
JEL Siniflamasi : C82; F31; L60
Sektörel Reel Efektif Döviz Kurları: Türkiye Uygulaması