Kadın İşgücüne Katılımında Artışın Belirleyicileri: Kuşak Etkisinin Ayrıştırılması

Paylaş
Yazdır
Başlık:

Kadın İşgücüne Katılımında Artışın Belirleyicileri: Kuşak Etkisinin Ayrıştırılması

Sayı:

19/05

Yazar(lar):

Altan Aldan, Selcen Öztürk

Dil:

Türkçe

Tarih:

Şubat 2019

Özet:

Türkiye’de kadınlar arasında işgücüne katılım oranı uluslararası standartlara göre oldukça düşük olmakla birlikte son yıllarda ciddi bir artış göstermiştir. Bu çalışmada, söz konusu artışın kaynakları incelenmiştir. Çalışmanın odağında doğum yılı kuşağının işgücüne katılım üzerindeki etkisinin ayrıştırılması yer almaktadır. Kuşak etkileri, sosyal normlardaki ya da kurumsal yapıdaki değişimlerin işgücüne katılım üzerindeki etkileri için bir gösterge olarak değerlendirilebilir. Çalışma sonuçları, son dönemde gözlenen işgücüne katılım oranındaki artışta kuşak etkilerinin ana belirleyici olduğuna işaret etmektedir. Eğitim düzeyindeki iyileşme ve doğurganlığın azalması işgücüne katılımı artıran diğer önemli faktörlerdir. Öte yandan, çocuk sahibi olmanın işgücüne katılım üzerindeki olumsuz etkisinde zaman içinde bir azalma görülmemektedir.

Anahtar Kelimeler:

Kadın işgücüne katılım, Kuşak etkisi

JEL Sınıflaması:

J11; J21

Kadın İşgücüne Katılımında Artışın Belirleyicileri: Kuşak Etkisinin Ayrıştırılması