Finansal Hesaplar Raporu 2021 - IV. Çeyrek

Paylaş
Yazdır

ÖZET

Sektörlere ilişkin finansal bilançolara göre, 2021 yılı dördüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin net finansal değerinde bir önceki döneme göre gayri safi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranla 3,6 puan gerileme kaydedilmiştir. Dönem sonu itibarıyla sektörlerin toplam finansal varlıkları 32,0 trilyon TL, yükümlülükleri ise 35,3 trilyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir.

Bu dönemde, hanehalkı borçlarının GSYİH’ye oranı %15 seviyesinde yatay seyrederken, finansal olmayan kuruluşların borçlarının GSYİH’ye oranı ise %74 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu oranlara göre Türkiye, hem hanehalkı hem de şirketler kategorisinde borçluluk düzeyi düşük ülkeler arasında yer almaktadır.

Kapak, Özet ve İçindekiler

I. Genel Değerlendirme

II. Kimden-Kime (Mevduat ve Krediler)

III. Hanehalkı

IV. Finansal Olmayan Kuruluşlar

V. Borçluluk Oranları ve Ülke Karşılaştırmaları