Uluslararası Kuruluşlar ve Platformlar ile İlişkiler

Paylaş
Yazdır

G20 

G20 forumu; 20 Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Grubu, dünyanın en güçlü ekonomileri arasında yer alan 19 ülke ve Avrupa Birliği’nden oluşur.

Aralık 2013’ten beri G20’nin temel yönlendirme mekanizması “Üçlü Yapı”ya (Troyka) dâhil olan Türkiye, 1 Aralık 2014 tarihinden itibaren 1 yıl boyunca bu platformun dönem başkanlığını üstlenmiştir.

Merkez Bankası, G20 platformunda, ekonomik ve finansal konuların ele alındığı finans kanalına etkin katılım sağlamaktadır. Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları toplantıları, Müsteşarlar ve Merkez Bankası Başkan Yardımcısı toplantıları ile G20 çalışma grubu toplantılarına katılım sağlanmakta, çalışma grupları tarafından hazırlanan raporlarda ve yayınlanan bildirgelerde ülke görüşünün yer alması sağlanmaktadır.

 

Uluslararası Para Fonu (IMF) 

Türkiye’nin 11 Mart 1947’de üye olduğu IMF’de,  Merkez Bankasının aktif görevleri bulunmaktadır. 

Banka, IMF içerisinde, Hükûmetin haznedarı sıfatı ile şu alandaki faaliyetleri yürütmektedir:

  • Sermaye payı, 
  • Üyelik aidatı, 
  • Katılım payı ve kredi kullanımından doğan anapara, 
  • Faiz geri ödemelerinden oluşan operasyonel faaliyetler.
Merkez Bankası; ayrıca IMF tarafından çeşitli konularda yayınlanan çalışmalara, 4’üncü madde kapsamında görüş ve değerlendirmeleri ile katkı sağlar.

 

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) 

Merkez Bankası, BIS’e 1951 yılında üye olmuştur. Toplam 40 milyon SDR (özel çekme hakkı) değerinde 8.000 adet hissesi bulunan Merkez Bankasının BIS’in toplam sermayesi içindeki payı binde 15’tir. 

Merkez Bankası; BIS toplantılarına üst düzey katılım sağlamakta olup kurum bünyesindeki çeşitli komitelere de üyedir. 

 

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 

Türkiye, İİT’ye kuruluşundan beri üyedir. Merkez Bankaları İİT çalışmalarında önemli bir aktör olarak yer alır. 

TCMB, "İİT Ülkeleri Merkez Bankası Başkanları ve Para Otoriteleri" toplantılarına 2009-2018 yılları arasında 5 kez ev sahipliği yapmıştır. Toplantı yapısı 23-25 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen 16’ıncı toplantı sonrasında “İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu”na dönüştürülmüştür. Forum, çalışmalarını İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Mali İşbirliği çatısı altında yürütmektedir. İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forum toplantısının ilki 22-24 Eylül 2019 tarihinde, Merkez Bankası tarafından düzenlenmiş olup Forumun sekretarya faaliyetleri Bankamız tarafından yürütülmektedir.

 

Guvernörler Kulübü 

İlk kez 1997 yılında Merkez Bankası tarafından ortaya atılan Guvernörler Kulübü fikri, 1 Mayıs 1998’de Türkiye dâhil 10 ülkenin imzaladığı protokolle hayata geçmiştir. Birliğin günümüzdeki üye sayısı 26’dır. Orta Asya, Karadeniz ve Balkanlar’daki üye merkez bankaları şu amaçlar için bir araya gelir:

  • İkili ilişkileri geliştirmek,
  • Bankacılık ve mali alanlarda teknik iş birliği olanaklarını araştırmak,
  • Finans ve merkez bankacılığı konularında bilgi alışverişini, eğitim koordinasyonunu ve iş birliğini gerçekleştirmek.
Guvernörler Kulübü;  üye ülkelerde uygulanan para politikaları, finansal konular ve bankacılık konularını görüşme amacıyla, merkez bankası başkanları düzeyinde yılda 2 kez bir araya gelir.